LINH KIỆN THAY THẾ

LƯỠI PHAY ĐỐ

Mã: M2
Xuât xứ : Trung Quốc

XI LANH NÉN KHÍ

Mã: M3
Xuât xứ : Trung Quốc

CẢM BIẾN TỪ

Mã: M8
Xuât xứ : Trung Quốc

CẢM BIẾN NHIỆT

Mã: M9
Xuât xứ : Trung Quốc

DỤNG CỤ CẦM TAY

Mã: M10
Xuât xứ : Trung Quốc

MÁY LÀM SẠCH BỀ MẶT

Mã: M11
Xuât xứ : Trung Quốc

MŨI PHAY NHÔM

Mã: M13
Xuât xứ : Trung Quốc

DỤNG CỤ CẦM TAY

Mã: M12
Xuât xứ : Trung Quốc

VÒI PHUN LÀM MÁT LƯỠI CĂT – PHAY

Mã: M7
Xuât xứ : Trung Quốc

ĐỒNG HỒ NHIỆT

Mã: M6
Xuât xứ : Trung Quốc

LƯỠI CẮT NHÔM

Mã: M5
Xuât xứ : Trung Quốc

VAN TỪ

Mã: M4
Xuât xứ : Trung Quốc

ĐỒNG HỒ ÁP

Mã: M1
Xuât xứ : Trung Quốc